Peter Dekkers
05. Arbeidsmiddelen
 >  Gebruik reciprozaag bij leidingen
Inleiding

De afgelopen periode is geconstateerd dat tijdens het rooien van kabels en leidingen veel gebruik gemaakt wordt van de reciprozaag. Daar is op zich niets mis mee. Wel is het belangrijk dat de reciprozaag goed wordt ingezet.  Wanneer deze zaag niet goed wordt ingezet kan er brand, een vlamboog en zelf een explosie ontstaan op je werkplek met letsel tot gevolg. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

 • Ontsteking door vonkvorming van de zaag zelf (ook bij koolborstel-loze reciprozagen).
 • Ontsteking door vonkvorming door de (snelle) beweging van de reciprozaag (staal op staal)
 • Ontbranding door verhitting van het zaagblad.

 Daarom willen we middels deze toolbox uitleg geven over: 

 • Wanneer mag je de reciprozaag gebruiken bij kabels & leidingen;
 • Hoe moet je de reciprozaag gebruiken bij het doorhalen van kabels en leidingen.
Wanneer mag je de reciprozaag gebruiken?

Gebruik van de reciprozaag bij het doorhalen van leidingen:

Tegenwoordig wordt veelal de reciprozaag gebruikt voor het doorhalen van stalen leidingen, echter dit mag alleen wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:

 • De leiding is gas- en drukloos (<10% LEL);
 • Er geen vrije gas uitstroom kan plaatsvinden.

Is dit NIET het geval dan MOET de leiding worden doorgehaald met een luchtzaag of een pijpsnijder.

Gebruik van de reciprozaag in combinatie met kabels:

 • In de sleuf mag je een kabel die verwijderd wordt ALLEEN knippen. Buiten de sleuf mag je de kabel knippen of zagen. Let op: in beide gevallen moet de kabel aantoonbaar spanningsloos zijn;
 • Knip of zaag een kabel ALLEEN als je de kabel zonder hindernissen en zichtbaar kan volgen tot aan een vrij eind.
Maatregelen > Hoe zagen?
 • De door te zagen kabel of leiding moet rondom gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van onverwachte andere kabels of leidingen. Voel met je hand rondom de te zagen kabel of leiding;
 • Het zaagblad mag niet in de grond “verdwijnen”, maar moet zichtbaar blijven(houd hierbij ook rekening met de marge rondom het bewegend zaagblad);
 • 2de controle voor het zagen door leidinggevende voorman / uitvoerder -> hij is uiteindelijk eindverantwoordelijk
 • Gebruik (korte)zaagbladen zonder punt;
 • Gebruik ALTIJD één of meer van onderstaande middelen voor het beschermen van andere kabels en of leidingen:
 • Stuk flap van midden spanning;
 • Halve PVC buis als schaal over leiding;
 • Tegel onder het te zagen object;
 • Een schop onder de te zagen leiding
 • Naar de kant toe zagen waar het meeste ruimte is (laat de zaag het werk doen en duw/forceer niet tijdens het zagen!);
 • Bij het zagen in een wand of vloer eerst controleren of er geen kabels, leidingen of andere voorwerpen aan de andere kant in de weg zitten.
  Tips > Voor meer informatie

  Heb je nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze toolbox, bespreek deze dan met de (hoofd)uitvoerder / KAM coördinator  ​​​​​​​


  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.