05. Arbeidsmiddelen
 >  Hogedrukreiniger (tot 250 bar)
Introductie

Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. 

Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de waterstraal op het af te spuiten materiaal. Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. 

Door de felle dunne waterstraal van de hogedrukreiniger wordt van alles en nog wat weer mooi schoon. Diezelfde waterstraal kan echter nare verwondingen veroorzaken als per ongeluk een lichaamsdeel wordt geraakt. Die verwondingen zijn vergelijkbaar met de verwonding door een vuurwapen! Werken met een hogedrukreiniger mag daarom nooit zonder de juiste persoonlijke bescherming

Let op: voor het werken met hogedrukreinigers boven de 250 bar gelden aanvullende regels. 


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Verwonding van jezelf (of anderen) door de waterstraal
 • Verwonding door wegslaand spuitgereedschap en materiaal of vuil dat wordt weggespoten.
 • Klachten door de reactiekracht van de spuitlans op de arm en schouder. 
 • Blootstelling aan lawaai en trillingen.
 • Inademen van vuildeeltjes via de nevel.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Goede voorbereiding van het werk

 • Bedenk voor het reinigen of een hoge druk straal nodig is of dat een waterstraal voldoet. Dus zorg dat de druk zo laag mogelijk is zodat het werk realiseerbaar is, maar de risico’s voor verwonding gering.
 • Controleer voor dat je begint met je werkzaamheden of de hogedrukspuit in orde is;
  • Is de slang vrij van scheuren, knikken en knopen? 
  • Zitten alle koppelingen goed vast? 
  • Is de nozzle vrij van verstoppingen?

 • Koppel voor het opstarten van de hogedrukreiniger de spuitlans af en laat de leiding even doorstromen. Zo worden luchtbellen en eventuele verontreinigingen verwijderd zodat deze de nozzle niet verstoppen;
 • Werk bij voorkeur met alleen koud water. Mocht warm water nodig zijn, stel dan de temperatuur in op tenminste 60 graden. Omdat er bij het gebruik van een hogedrukreiniger veel nevel ontstaat, bestaat er gevaar voor besmetting met mogelijke legionella;
 • Zet losse, te reinigen onderdelen vast;
 • Controleer elektriciteitskabels regelmatig op deugdelijkheid;
 • Zorg voor een oogspoelmogelijkheid (bijv. oogspoelfles) in de buurt om (ondanks toegepaste bescherming) de ogen te kunnen spoelen (BHV maatregel).

Keuze en gebruik van materiaal

 • Werk alleen met CE gemarkeerde hogedrukreinigers;
 • Let er bij aanschaf op dat de hand-armtrillingen de grenswaarde van 5 m/ s2 niet overschreden wordt;
 • Werk bij voorkeur met een breedstraalnozzle (vlaakstraal) om trillingen en geluid te beperken;
 • Gebruik alleen een roterende nozzle (vuilfrees) als het niet anders kan, maar werk hiermee dan maximaal één uur per dag.
 • Maak bij aanwezigheid van een coating op het schoon te spuiten onderwerp (machine, ondergrond) gebruik van de lagere druk van een breedstraalnozzle. Bij een hoge druk bestaat het gevaar dat het onderwerp beschadigt.
 • Zorg voor de juiste toebehoren, draai- of snelkoppelingen, deze vergemakkelijken het spuiten. 
 • Gebruik zo min mogelijk verbindingselementen in de spuitlans, dit om lekkages te voorkomen.
 • Niet iedereen mag met een hogedrukreiniger werken. Voor jongeren (zestien en zeventien jaar) gelden speciale regels. Er zijn hogedrukreinigers waarmee jongeren niet mogen werken vanwege de hoeveelheid lawaai of trillingen. Er zijn er ook bij waarmee dat wel kan. Weet waarmee je werkt!

Beschermingsmiddelen:
 • Laat medewerkers, bij een temperatuur ingesteld op meer dan 60 graden, beschermende kleding dragen om te voorkomen dat de huid met het hete water in aanraking komt;
 • Draag bij het gebruik van een hogedrukreiniger altijd gehoorbescherming;
 • Draag bij het gebruik van een hogedrukreiniger altijd gelaatsbescherming;
 • Draag bij het gebruik van een hogedrukreiniger (tot 150 bar) beschermende kleding. Boven de 150 bar gelden aanvullende voorschriften.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.