Peter Dekkers
Arbeidsmiddelen
 >  Materieel keuringen

Arbeidsmiddelen zijn gereedschappen, machines en installaties die worden gebruikt bij het verrichten van werk. Voorbeelden zijn elektronisch aangedreven gereedschap, handgereedschappen, klimmaterialen, hijsmiddelen en transportmiddelen.

Het allerbelangrijkste t.a.v. het veilig gebruik van deze middelen is:

 • Dat je als gebruiker deskundig (weet wat je doet / eventueel opleiding etc) en bevoegd bent om deze te gebruiken;
 • Dat je deze vaardigheden ook waarmaakt.

Onderdeel van je deskundigheid is dat je regelmatig de keuringsdatum controleert die op het arbeidsmiddel is aangegeven. Voor ieder gebruik, voer je een visuele controle uit op slijtage of andere gebreken. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Gebreken zijn niet altijd zichtbaar en arbeidsmiddel hebben periodiek onderhoud nodig. Een technisch gebrek kan afhankelijk van het middel leiden tot verschillende veiligheidsrisico’s zoals:

 • Je kunt een elektrische schok krijgen;
 • Je kunt brandwonden oplopen door kortsluiting in of bij het gereedschap;
 • Je kunt getroffen worden door wegvliegend materiaal;
 • Er kan teveel herrie ontstaan;
 • Je kunt gegrepen worden door bewegende delen;
 • Je kunt een ander of jezelf in gevaar brengen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om onzichtbare gebreken aan arbeidsmiddelen te voorkomen geldt voor bijna ieder arbeidsmiddel een keuringstermijn. Deze is over het algemeen middels een sticker aangegeven. Ook nieuw aangeschaft klein elektrisch gereedschap moet zijn voorzien van een geldige keuringssticker. Voorbeelden van te keuren materieel:

 • Hijsgereedschappen;
 • Trilplaten;
 • Veiligheidsharnas;
 • Verdeelkasten;
 • Elektrisch gereedschap;
 • Kabelhaspel;
 • Hijskranen;
 • Klimmaterieel.

Om keuringstermijnen niet te laten verlopen zijn per bedrijf systemen opgezet. Binnen A. Hak wordt een groot deel van het materieel  (tijdig) gekeurd door ons eigen materieelbedrijf in Veendam (MEV) of in Tricht (MET). Toch dien je als gebruiker altijd te controleren of de keuringsdatum niet wordt overschreden

Wat moet je als gebruiker altijd doen:

 • Controleer je arbeidsmiddel voor je werk op:
  • Zichtbare beschadiging;
  • Aanwezigheid en juiste werking van de beveiligingen;
  • Aanwezigheid van een geldige keuringssticker
 • Meld een eventueel gebrek direct en gebruik het arbeidsmiddel niet;
 • Weet je niet hoe je arbeidsmiddel werkt? Vraag om hulp en ga niet zelf lopen uitproberen.
 • Indien er onduidelijkheden zijn over de instructie / opleiding die je moet hebben. Gebruik het arbeidsmiddel niet en vraag om hulp
 • Gebruik uitsluitend originele hulpstukken; Knutselen doen we niet. 
 • Gebruik altijd de voorgeschreven veiligheidsmiddelen (bril, gehoorbescherming etc)
 • Beoordeel of het gebruik van het arbeidsmiddel geen risico's kan zijn voor de omgeving (te hoog geluid, wegspringen van materialen, slijpsel etc)
  Tips > Voor meer informatie

  Meld aan je leidinggevende als een keuringssticker:

  • bijna verlopen is
  • verlopen is
  • ontbreekt

  Niet goedgekeurd materieel zal duidelijk gelabeld of gemarkeerd moeten worden en mag niet meer worden gebruikt.


  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.