Peter Dekkers
Arbeidsmiddelen
 >  Hijsen - Hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Stelling: Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen

Introductie

Tijdens deze toolbox meeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden en rondstroppen

Vragen voorafgaand aan hijswerkzaamheden:

 • Is bekend wat er gehesen moet worden?
 • Is het gewicht van de last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • Gevaar voor beknelling
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d
Maatregelen > Voor gebruik hijsmiddelen

Aanwijzingen voor het gebruik van hijsmiddelen:

 • Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
 • Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting)
 • Controleer de hijsband op beschadigingen
 • Let op de volgende punten:
  • Zorg voor een goede belasting van de hijsbanden
  • Voorkom slagen
  • Knippen in de hijsbanden of rondstroppen is verboden
  • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last
  • Niet met de last dan wel hijsmiddelen over de grond slepen
  • Voorkom dat de hijsband met chemicalien in aanraking komt
  • Gebruik geen natte bevroren hijsbanden
  • Hijsbanden die wat betreft kleur sterk verkleurd zijn vanwege de zon niet gebruiken. UV tast de hijsband aan
Hoe lees je een label aan de hijsband

Visuele controle

Controleer de hijsband minimaal op:

 • Verkleuring
 • Verontreiniging
 • Losse stiksels
 • Beschadiging (maximaal 10% bij hijsbanden)
 • Slijtage
 • Geen insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes 
 • Zijn reparaties uitgevoerd door een deskundige?

Bij twijfel niet gebruiken

Wat moet je doen met een afgekeurde, kapotte en/ gerafelde hijsband?

Afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsbanden zijn niet meer betrouwbaar. Dat betekent dat je hier niet meer mee mag