04. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 >  Veiligheidshelm
Introductie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zijn bedoeld om de effecten van gevaren (en bijbehorende risico’s) te beperken. Ze mogen in principe alleen worden gebruikt in situaties waar technische en organisatorische maatregelen niet kunnen worden toegepast. Het is dus de laatste stap op gebied van veiligheid. 

Voor alle stappen geldt dat de werkgever deze PBM’s gratis moet verstrekken en dat er regelmatig instructies moeten worden gegeven over het gebruik en onderhoud van PBM's. Het juiste gebruik van PBM's, die worden toegepast als bescherming tegen levensbedreigende gevaren, moet in het kader van de instructies geoefend worden.

De juiste PBM's moeten in onze Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden vastgelegd en de verplichting om ze te dragen worden in onze posters, startwerkinstructies en VGM plannen opgenomen. PBM's omvatten hoofd-, oog-, gezichts-, gehoor-, adem-, lichaams-, arm-, hand-, been- en voetbescherming, evenals bescherming tegen vallen van hoogte en bescherming van personen die alleen werken. In onderstaande toolbox willen we specifiek meer informatie verstrekken over ‘’Hoofdbescherming’’                                                                       

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Een veiligheidshelm is bedoeld om letsel aan het hoofd te voorkomen door bijvoorbeeld stoten, voorwerpen die omvallen of omlaag vallen of kunnen rondvliegen. 

Maatregelen > Wat moet je weten?

De CE gekeurde helmen binnen A.Hak zijn van Polyethyleen (PE), dat houdt in dat de helm maar 3 jaar na productiedatum mag worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de buitenkant als de binnenzijde. Voor speciale activiteiten of ongewone omgevingscondities, bijv. extreme omgevingstemperatuur, zijn middelen op maat verkrijgbaar

Gebruiksduur
Aan de binnenzijde van een helm staan een heleboel gegevens. De belangrijkste voor A.Hak staat hiernaast vermeldt.
In het midden van de cirkel staat het jaartal van fabricage. Daaromheen staan de 12 maanden van het jaar aangegeven.
De pijl geeft in dit geval de maand aan waarin de helm gefabriceerd is. De helm van het plaatje hiernaast is dus gefabriceerd in juni 2013. Afhankelijk van het type materiaal / gebruikshandleiding van de fabrikant kun je nu zelf controleren of jouw helm nog gebruikt mag worden of niet.

Verplichtingen
In het algemeen dient de veiligheidshelm gedragen te worden:

 • Op alle plaatsen waar het pictogram is weergegeven;
 • Op plaatsen waar tegelijkertijd op meerdere hoogten gewerkt wordt;
 • Bij werkzaamheden in putten, sleuven en riolen;
 • Bij hijsactiviteiten;
 • Binnen het draaibereik van een kraan / graafmachine
 • Bij gevaar voor vallende voorwerpen, stoten en/of bekneld raken van het hoofd; 
 
Bij A. Hak geldt een algehele helmplicht

Uitzonderingen 
Bij een aantal situaties kan er een uitzondering worden gemaakt op de algehele helmplicht. 
• Werkzaamheden waarbij het risico van vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen en het risico van het stoten van het hoofd tot een verwaarloosbaar niveau zijn teruggebracht. 
• Werkzaamheden in besloten ruimtes, zoals een kruipruimte, een buisleiding of een meterkast, waarbij je in je werkzaamheden ernstig wordt belemmerd door het dragen van de helm. 

Wie neemt de beslissing? 
Alleen de projectverantwoordelijke of de KAM-coördinator kan besluiten dat er een uitzondering wordt gemaakt op de algehele helmplicht. Het moet ook aantoonbaar zijn dat hij/zij die beslissing heeft genomen. De beslissing moet bijvoorbeeld in het Kwaliteit en VGM-project plan, op het startwerkformulier, en/of (bouw) vergader-verslagen staan.

Tips > Voor meer informatie
 • De levensduur van de helm wordt aangetast door warmte en Uv-licht, waardoor de weekmaker “verdampt” en de helm op den duur bros maakt. Bewaren op een droge/koele/donkere plek (dus niet de hoedenplank van de auto!) zorgt voor een zo optimale levensduur van de helm.
 • Een veiligheidshelm mag niet worden beplakt met stickers, mits deze geen weekmakers bevatten. Door (standaard) stickers te plakken op de helm word de helm aangetast.
 • Controleer regelmatig voor gebruik de helmschaal op beschadigingen.
 • Als de veiligheidshelm een klap heeft gehad moet deze worden vervangen door een nieuwe
 • Controleer het binnenwerk van de veiligheidshelm regelmatig. Deze moet goed bevestigd zijn, een verende werking hebben  en perfect passen op uw hoofd. Met de draaiknop aan de achterzijde is de helm eenvoudig op grootte aan te passen.

Als de helm irriteert zult u hem minder gemakkelijk opzetten. Vanwege hygiëne is het van belang de binnenzijde regelmatig schoon te houden en eventueel een zweetbandje te gebruiken.

 • Let ook op de onderaannemers die tijdelijke werkzaamheden verrichten, dat ze hun veiligheidshelm dragen, daar waar het nodig  / verplicht is.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.