04. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 >  Belang van PBM
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wij weten en beseffen allemaal dat bij de uitvoering van onze werkzaamheden dagelijks, in meer of mindere mate, te maken hebben met veiligheids-en gezondheidsrisico’s. De risico’s die je loopt, bij de uitvoering van je werkzaamheden, zijn vastgelegd in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). ​​​​​​​

Risico's > Wat moet er gebeuren?

Bij Risico’s zal als eerst gekeken moeten worden of het mogelijk is andere maatregelen te nemen:

[1] Bronmaatregel als eerste zal gekeken moeten worden of het risico bij de bron bestreden kan worden. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van (slechte) materiaal, gereedschap en machines.

[2] Collectieve maatregelen Volgende stap is het nemen van collectieve maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van geluidsisolatie op machines.

[3] Individuele maatregelen Hierbij kijk je of er maatregelen voor het individu genomen kan worden. Bijvoorbeeld korter werken en/of in een andere ruimte de werkzaamheden uitvoeren.

[4] Gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen Als de eerste drie maatregelen om organisatorische, technische en/of economische redenen niet haalbaar is, dan komt pas wordt er beroep gedaan op gebruik van PBM’s.

De te gebruiken PBM moeten minimaal aan de volgende eisen voldoen:

De PBM’s moeten de bescherming bieden die je ook daadwerkelijk mag verwachten.
Het is daarom belangrijk dat de PBM’s goed onderhouden, gedragen en bij afwijkingen worden vervangen.
Beschikken over een CE-keuring en documentatie voor juist gebruik. 
De PBM’s moeten ergonomisch (comfortabel) ontworpen zijn, zodat ze geen extra belasting vormen.


PBM’s voorkomen een ongeval niet!
PBM’s voorkomen en/of beperken de gevolgen van een ongeval.

Maatregelen > Wat moet je doen?

PBM’s die je kunt en hoort te gebruiken tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden; Er kunnen ook (taak) specifieke PBM van toepassing zijn op je werkzaamheden, zoals gas, elektra, vervuiling etc. informeer hier naar.

  • Veiligheidshelm, algehele helmplicht A.Hak;
    • Helm op projecten ALTIJD dragen, tenzij anders bepaald
  • Veiligheidsschoenen en/of laarzen;
  • Deugdelijk werkkleding (Overall) en zichtbaarheidskleding (hesje);
  • Werkhandschoenen, waar nodig;
  • Gehoorbescherming, waar aangegeven of bij >80dBA.
  • Oogbescherming, veiligheids-/ruimzichtbrillen, bij slijp- brand en laswerkzaamheden en waar dit is aangegeven;

Persoonlijke Beschermingsmiddelen draag je voor je eigen veiligheid & gezondheid.
Gebruik ze nu, voor later 
Tips > Voor meer informatie

https://arbocatalogusmbo.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/ 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.