Caglar Yilmaz
03. Bedrijfshulpverlening
 >  Brand,- en brandpreventie
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over:

 • brandgevaar;
 • de veiligheidsmaatregelen en
 • wat je moet doen in geval van een brand.

Een brand kan het gemakkelijkst bestreden worden door de vijf basiselementen van de "brand-vijfhoek" in gedachten te houden. 

 1. Brandstof;
 2. Temperatuur;
 3. Zuurstof;
 4. Mengverhouding;
 5. Ontstekingstemperatuur.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verschillende werkzaamheden bestaat het gevaar op het ontstaan van brand. Een aantal van deze risicovolle werkzaamheden zijn:

 • Lassen;
 • Slijpen;
 • Zagen;
 • Verbranden;
 • Werken met en in bezit zijn van ontvlambare stoffen.

Maar ook tijdens het schaften of na werktijd bestaat het gevaar op het ontstaan van brand.
 • Gaskookplaat;
 • Gaskachel;
 • Sigaretten die nog na smeulen;
 • etc. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Preventieve maatregelen:

 • Zorg dat je de hoogte bent van de informatie op de Alarmkaart;
 • Wie de BHV'ers zijn;
 • Wat het ontruimingssignaal is;
 • Waar de verzamelplaats is.

Wat te doen bij brand:

Bij brand is het noodzakelijk dat je de juiste maatregelen neemt:

 • Schakel altijd een BHV'er in (BHV-ers zijn herkenbaar aan de BHV- sticker op de helm en staan vermeld op de Alarmkaart)
 • Probeer de brand, naar gelang de omvang, zelf te blussen;
 • Als je de brand niet zelf kunt blussen, alarmeer direct de hulpdiensten: Bel: 112;
 • Meld je naam;
 • Geef de plaats aan van de brand;
 • Aard van de brand (explosie, uitslaande brand);
 • Of er gewonden zijn;

Taak van de BHV'er:

 • Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid
 • Waarschuw personen die gevaar lopen en help zo nodig deze in veiligheid te brenge
 • Vang de hulpdiensten op en begeleid deze naar de brand
 • Volg de aangegeven veilige vluchtroutes

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.