Caglar Yilmaz
03. Bedrijfshulpverlening
 >  Vluchtroutes
Introductie

Bij calamiteiten op de bouwplaats moet iedereen de werkplek gemakkelijk en vooral snel kunnen verlaten.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Ondank alle maatregelen blijven er altijd restrisico’s over. Deze restrisico’s zijn onder te verdelen in algemene restrisico’s en specifieke restrisico’s. De algemene restrisico’s bij A.Hak zijn:

 • Ongevallen met als gevolg:
  • Brand-, Open- en snijwonden;
  • Botbreuken, kneuzingen, verrekkingen en verstuikingen;
  • Oppervlakkige letsel;
  • Amputaties. 
 • Branden met:
  • Vast en vloeistoffen;
  • Gassen;
  • Metalen;
  • Elektriciteit
 • Externe dreigingen, zoals:
  • Gaslekkage;
  • Explosie;
  • Brand bij een bedrijf in de buurt; 

De specifieke restrisico’s zijn specifiek door de aard van de werkzaamheden, de omgeving en het pand zelf. De specifieke restrisico’s zijn onder andere: 

 • Vallen van hoogte;
 • Aanrijding door een voertuig;
 • Ongeval bij werkzaamheden in de werkplaats;
 • Ontstaan medische toestand met werknemer(s) of bezoeker(s)

In deze situaties is het van groot belang dat onder andere de aanrijd- en vluchtroutes vrij toegankelijk zijn. Houd om die de aanrijd- en vluchtroutes ALTIJD vrij van obstakels en de omgeving opgeruimd. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij een calamiteit en/of alarmering vragen wij het volgende van jou:

 • Stop de werkzaamheden direct; 
 • Volg de instructies op van de BHV-er;
 • Maak geen gebruik van de lift, als die er zijn;
 • Volg de vluchtroute signalering
 • Ga naar de calamiteiten verzamelplaats
 • Meld je op de calamiteiten verzamelplaats direct bij je leidinggevende.
 • Verlaat de calamiteiten verzamelplaats niet.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik meld altijd dat ik op de bouwplaats/projectlocatie aanwezig ben.
 • Ik weet wie hier de BHV-ers zijn en kan ze snel bereiken indien nodig.
 • Ik (her)ken het alarmsignaal op de bouwplaats.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.