Caglar Yilmaz
03. Bedrijfshulpverlening
 >  Inzet op projecten
Introductie

Ieder jaar gaan wij met z'n alle naar de BHV-herhalingscursus. We oefenen het blussen van beginnende branden, het verlenen van levensreddende eerste hulp en reanimatie (met of zonder AED). Het is belangrijk dat deze kennis ook in het praktijk wordt toegepast. Vanuit de wetgeving is de organisatie verplicht om een aantal taken inzichtelijk en in orde te maken: 

 • Eerste hulp bij ongevallen;
 • Bestrijden van (beginnende) brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Alarmeren en ontruimen; 
 • Communicatie met externe hulpverleners; 

In deze toolbox willen we aantal (praktische) scenario's bespreken en evalueren. 
Het doel is om een ieder na te laten gaan of er adequaat gereageerd kan worden op het geen wat kan plaatsvinden op onze werken. Denk daarbij aan:
 • BHV-ers op locatie
 • BHV-middelen, toereikend en in goede orde (gekeurd, THT-datums etc.) 
  • Brandblusmiddelen, EHBO, Oogspoelfles, Pleisters/verband, koelkit/burnshield
 • Alarmkaart / calamiteitenplan 
  • BHV-ers, Huisarts, ziekenhuis en belangrijke telefoonnummers
 • Middelen t.b.v. milieu incidenten 
  • absorptiekorrels, spillkit 
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Ondanks alle maatregelen blijven er altijd restrisico's over. Deze restrisico's zijn onder te verdelen in algemene- en specifieke restrisico's. De algemene restrisico's die we bij A.Hak kennen zijn: 

 • Ongevallen, met als gevolg:
  • Brand-, Open- en Snijwonden;
  • Botbreuken, Kneuzingen, Verrekkingen, en verstuikingen; 
  • Oppervlakkig Letsel;
  • Amputaties.
 • Brand(en), met:
  • Vaste- en vloeistoffen;
  • Gassen en metalen;
  • Elektriciteit. 
 • Externe dreigingen, zoals:
  • Gaslekkage, Explosie 
  • Brand in de directe omgeving 

Specifieke restrisico's zijn specifiek door de aard van de werkzaamheden, de omgeving en de locatie zelf. De specifieke restrisico's zijn onder andere:

 • Vallen van hoogte;
  • Vallen in (diepe) sleuven/gaten & werken op hoogte
 • Aanrijding door een voertuig;
  • Werken langs de weg(en)
 • Ongeval bij werkzaamheden:
  • Op de opslag, in het magazijn en andere handelingen op locatie
 • Ontstaan medisch toestand met werknemer(s) of bezoeker(s)

De specifieke restrisico's vormen een basis voor de BHV-organisatie. Daarnaast dient men ook met een aantal specifieke omstandigheden rekening te houden: 

 1. Aantal aanwezige (bezoekers) waarvoor een zorgplicht bestaat;
 2. Aantal niet-zelfredzame personen; 
 3. Risico's op milieuschade; 
 4. Opkomsttijden professionele hulpverleners;
 5. Externe risico's uit/voor de omgeving; 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Hierboven zijn een aantal algemene- en specifieke risico's beschreven. Voor onze werkzaamheden zijn verschillende scenario's te bedenken, van een pleister incident zonder schade voor het milieu tot een incident met enorme impact voor de omgeving en betrokken personen. Om gepast te kunnen reageren op gebeurtenissen tijdens onze werkzaamheden zorg je er op z'n minst voor dat: 

 • Eén of meerdere BHV- er(s) op locatie aanwezig en beschikbaar is;
  • De specifieke omstandigheden bepalen de noodzakelijke aantal BHV-ers ; 
 • Voldoende én geschikte (type) brandblusmiddelen op locatie aanwezig en bereikbaar zijn;
  • Poeder-, Schuim- en Co-blussers zijn de meest toepasbare brandblusmiddelen
 • Verbandtrommel/ EHBO-doos met gepaste inhoud voor de type werk; 
  • Bij werkzaamheden aan warmtenet, specifiek EHBO-kit gericht op verbranding/brandwonden noodzakelijk
 • Oogspoelfles of douche; 

Houd ook rekening met onvoorziene situaties, denk hierbij aan lek in hydraulische systemen, morsen van én werken met  bodembedreigende stoffen (brandstof, olie, gevaarlijke-/giftige stoffen etc.). Voorkom of beperk schade aan het milieu door inzet van onder andere: 
 • Spillkit en absorptiekorrels;
 • Lekbakken;

Meld milieu incidenten altijd! 
Tips > Voor meer informatie

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) definieert bodembedreigende stoffen. 

Voor het rijden met gevaarlijke stoffen, verwijzen we jou graag naar de website van Inspectie Leefomgeving en TransportScan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.