03. Bedrijfshulpverlening
 >  Wat te doen bij een schade / gasuitstroom
Introductie

Tijdens onze werkzaamheden kan het altijd een keer voorkomen dat er een schade / storing ontstaat aan kabels en/of leidingen. Deze toolbox gaat kort in op de gevaren en de maatregelen die je moet nemen in deze situatie.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Gasexplosie;
 • Brand;
 • Vergiftiging;
 • Bedwelming
Wat te doen bij storing / schade
 1. Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom alarmeren 0800-9009
 2. Schade Vitens bel storingsnummer:  0800 0359

Wat te doen bij schade aan gasleidingen:

 • Staak direct de werkzaamheden;
 • Direct de sleuf verlaten, geen handelingen ter reparatie zelf uitvoeren;
 • Schakel machines en apparatuur uit;
 • Alarmeer uitvoerder / leidinggevende;
 • Stel de opdrachtgever altijd op de hoogte;
 • Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder.
 • Zet de locatie af en houd omstanders en verkeer op afstand (omgeving veilig stellen);
 • Blijf op de locatie tot de leidingbeheerder en je leidinggevende, aanwezig is. Je vertrekt pas na overleg met je leidinggevende.

Let op!

 • Druk nooit een kapotte gasleiding in de grond;
 • Plak of knik een gasleiding niet als er vrije gasuitstroom is (verstikking vindt erg snel plaats)
 • Dek nooit een lekkende gasbuis af met grond;
 • Gebruik nooit je gsm, of vonkveroorzakende apparaten, in de buurt van het gas;
 • Laat bij een brandend gaslek in de open lucht altijd de gasvlam branden;

Wat te doen bij overige schades:

 • Alarmeer direct je leidinggevende;
 • Alarmeer indien nodig de leidingbeheerder;
 • Bel eventueel in overleg met de leidingbeheerder 112;
 • Zet, indien noodzakelijk, de storingslocatie af;
 • Blijf op de locatie tot de leidingbeheerder en/of je leidinggevende aanwezig is; 
 • Stel de opdrachtgever altijd op de hoogte.

Belangrijk:

Denk aan je eigen veiligheid, de veiligheid van je collega’s en omstanders.
Blijf bij een onveilige situatie buiten de gevarenzone. Zorg er voor dat je toezicht houd op de onveilige situatie en voorkom dat omstanders zich binnen de gevaren zone begeven, verlaat de werklocatie niet tot de netbeheerder op locatie is om de onveilige situatie van je over te nemen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze werkplek.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.