02. Inrichting arbeidsplaatsen
 >  Themacampagne Grondwerk, putten en sleuven
Activiteit

Het graven van putten en sleuven is een standaard activiteit voor A.Hak. We doen dit elke dag, door het hele land, op meerdere projecten tegelijk

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het afkalven, schuiven en omklappen van instabiele taluds bij ontgravingen en ophogingen kan leiden tot (zeer) ernstige incidenten. Hoewel dit binnen A.Hak niet heeft plaatsgevonden hebben er in de branche incidenten met als gevolg dodelijke ongevallen plaatsgevonden. Beklemming komt voor in de top 10 van oorzaken van dodelijke ongevallen in de branche.

In bijgevoegde video wordt een praktijkvoorbeeld van dit soort incidenten besproken door jouw collega’s.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij alle graafwerkzaamheden dienen maatregelen genomen te worden om instabiliteit te voorkomen. CROW 335 “Werken met stabiele grond” heeft voor de branche beschreven hoe hier mee om te gaan.

A.Hak heeft dit verwerkt in een procedure HMS.50.04.04 Grondwerk putten en sleuven:


Kort samengevat zijn dit de maatregelen:

 1. Taluds niet dieper dan 1 meter worden verondersteld niet instabiel te zijn/worden. Denk hierbij wel aan het feit dat als de ontgraven grond van een sleuf van x m1 diepte binnen x m1 van de bovenkant van de sleuf ligt dat de totale sleufdiepte dan verhoogd wordt (x m1 sleufdiepte + y m1 hoogte grondopslag). Hierdoor zijn wellicht wel maatregelen te nemen om instabiliteit te voorkomen.
 2. Te allen tijde is een veilig talud de basis. Een veilig talud is afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en de grondsoort. Om het juiste veilig talud te bepalen moet gebruik gemaakt worden van het stroomschema behorende bij de CROW 335.
 3. Is een veilig talud niet mogelijk (bijv. vanwege ruimtegebrek) dan dient een grondkerende constructie gebruikt te worden.
 4. Voor grondwerk in de grondsoorten zand en klei zijn tot 3,5m-mv 7 scenario’s voor grondkerende constructies berekend. Deze constructies zijn in samenspraak met collega’s uit de praktijk bepaald. Deze situaties kunnen zonder het raadplegen van een specialist toegepast worden. Dus ook als de sleuf dieper is dan 1,75m-mv, de constructies zijn immers berekend.
 5. Voor grondkerende constructies in andere grondsoorten (zoals veen) dient te allen tijde een specialist geraadpleegd te worden.
 6. Indien de situaties uit de scenario’s niet toepasbaar zijn of de omstandigheden zijn veranderd (bijv. door weersomstandigheden) dan dien te allen tijde een specialist geraadpleegd te worden.
 7. Maatregelen zijn alleen benodigd daar waar activiteiten in de sleuf/put plaatsvinden, zoals las-en montagewerkzaamheden.
 8. Modder niet aan als de werkzaamheden in de praktijk gaan afwijken van de vooraf bedachte situatie (als een kabel of leiding ineens veel dieper gaat). Staak het werk en bepaal aanvullende maatregelen (eventueel. in samenspraak met een specialist).
Wie is nu de specialist?

In CROW 335 is dit gedefinieerd:

 • Een (erkend) geotechnische adviseur;
 • Een (erkend) constructeur;
 • Een persoon/medewerker in dienst van een bronbemalingsbedrijf met kennis van de lokale ondergrond

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een ingenieursbureau met constructeurs in dienst. Dit is op/door het project te bepalen.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Wat kun jij zelf nog doen om je werk veilig te houden?

 1. Voer een LMRA uit vóór elke (her)start van je werkzaamheden!
 2. Hanteer de IK-waarden: Spreek elkaar aan als het talud of de grondkerende constructie onveilig is!
 3. Houd toezicht op elkaar!
 4. We werken veilig of we werken niet!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?


Tips > Voor meer informatie

Lees de procedure na op het HMS: HMS.50.04.04 Grondwerk putten en sleuven.pdf
  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.