Stedin / H.I. Bons
Algemeen
 >  Hoe laten we onze werkplek achter
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid en netheid op onze werklocatie.

Onlangs hebben op de Thorbeckeweg Dordrecht een aantal afwijkingen plaats gevonden die zijn geconstateerd tijdens interne en externe inspecties. Met deze toolbox willen we de geconstateerde afwijkingen bespreken zodat we in het vervolg onze werkzaamheden op een andere manier uit gaan voeren zodat de geconstateerde afwijkingen niet meer plaats gaan vinden.

De onderstaande punten zijn gemeld:

 • Er is een gat van 3 bij 1 meter niet afgezet. (heel het weekend heeft dit gat zo gelegen)
 • In het zelfde gat lag een elektra kabel boven de grond.
 • De looproutes voor voetgangers (afzetting) zijn niet aangelegd waar door voetgangers over bronnerings slangen heen moeten stappen
 • Tot 2x toe zijn de kabels en leidingen in de sleuf niet afgedekt / beschermd tegen inslag en eventueel nieuwsgierige mensen.
 • Afvalstukken van gesaneerde materialen liggen langs de sleuf.
  Risico's > Wat kan er gebeuren?

  De risico's bij een ondeugdelijke afzetting is dat omstanders gewond kunnen raken door in de werkput te lopen en de werkzaamheden die nog niet zijn afgerond kwalitatief worden aangetast.

  Wanneer een leiding onafgedekt wordt achtergelaten is de kans groot dat er vandalisme op word gepleegd en niet zichtbare schade aanbrengt.


  Bespreek met elkaar wat je ziet en wat er verbeterd kan worden.


  Hoe gaan we voorkomen dat dit wederom zo wordt achtergelaten.

  Losliggende kabels boven de grond

  Maatregelen > Wat moet je doen?

  Aan het einde van je werkdag moet je ten alle tijde zorgen dat de werklocatie netjes achterblijft;

  Ruim alles op en gooi restmateriaal weg of leg terug in de container;

  Controleer de afzetting, staat deze op de juist manier;

  Zijn er nog gevaarlijke situaties voor omstanders, denk aan uitglijden over, lopen in.

  Laat geen kabels boven de grond uitsteken;

  Bedek iedere werkdag de leidingen/kabels met een loopschot of zand zodat er geen vandalisme kan plaatsvinden.


  Discussie > Bespreek het met je collega’s!

  Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?

  Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

  Tips > Voor meer informatie

  Hier heb je ruimte voor meer informatie

  Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.