Johan Ouwens
02. Inrichting arbeidsplaatsen
 >  Het veiligstellen van een LS-netdeel
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het veiligstellen van een LS-netdeel nadat schakelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het risico van het uitvoeren van werkzaamheden in een niet-veiliggestelde werkplek is dat er persoonlijk letsel kan optreden door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting.


Let op: Het risico kan aanwezig zijn voor onze medewerkers en aanwezige collega's maar kan ook optreden bij omstanders (bewoners of derden) na of tijdens de werkzaamheden! 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Werkzaamheden vinden te allen tijde plaats in een veiliggestelde werkplek. In grote lijnen is de volgende werkmethode verplicht:

  1. Montagewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een veiliggestelde werkplek (uitgangspunt). Deze werkmethode is vastgelegd in VWI E-04 "Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen" (volgens BEI-BLS).
  2. Wanneer de montagewerkzaamheden (deels) gereed zijn staakt de monteur de werkzaamheden en verlaat de werkplek.
  3. De Werkverantwoordelijke voert de schakelwerkzaamheden uit.
  4. Na elke schakelhandeling controleert de Werkverantwoordelijke samen met de monteur te allen tijde, op de ingezette actie, of het gewenste resultaat is bereikt (spanningsloosheid of in bedrijf stelling). Deze controle betreft een meetactie, of indien dit niet mogelijk schakelt de Werkverantwoordelijke de Operationeel Installatieverantwoordelijke in voor een veiligheidsknip.
  5. De monteur overtuigt zich van de controle op het resultaat door middel van een LMRA. Bij twijfel worden de werkzaamheden niet uitgevoerd en wordt geëscaleerd naar de leidinggevende.
  6. De monteur hervat de montagewerkzaamheden (indien van toepassing) in een opnieuw veiliggestelde werkplek.


NB1 Spanningsloosheid kan alleen gemeten worden met een tweepolige spanningsmeter (duspol). Een Volt-stick kan alleen gebruikt worden om aanwezigheid van spanning te controleren en niet om spanningsloosheid te meten.


NB2 Indien een veiligheidsknip uitgevoerd moet worden dan wordt dit uitgevoerd met een veiligheidsknipapparaat op afstand waarbij geen medewerkers binnen 5m van de kniplocatie aanwezig zijn.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Tips > Voor meer informatie

De BEI (en VIAG) zijn te vinden via deze link.

Veiligwerkinstructie E-04 is direct via deze link te vinden.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.