Peter Dekkers
02. Inrichting arbeidsplaatsen
 >  Afzetten putten en sleuven
Inleiding

A.Hak voert met name werkzaamheden uit aan de ondergrondse infrastructuur. Dit betekent in veel gevallen dat we putten en sleuven graven. Het veilig graven van putten en sleuven is beschreven in de toolbox 'veilig graven putten en sleuven'. Het afzetten van deze putten en sleuven is een belangrijk onderdeel dat in deze toolbox nader belicht zal worden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als we kijken naar het deugdelijk (goed) afzetten van putten en sleuven dan zien we de volgende gevaren:

  • Het talud kan inkalven door zwakke ondergrond of door regenval waardoor afzettingen in de sleuf terecht kunnen komen
  • Medewerkers kunnen in een sleuf / gat vallen 
  • Omstanders / derden kunnen in de sleuf vallen
  • Rijdend materieel te dicht langs de sleuf/put kan in de sleuf terecht komen

Je kunt je voorstellen wat er in deze situaties gebeurt. De kans op ernstig of blijvend letsel als gevolg van vallenbeknelling, beklemming, bedelving, of verstikking zijn groot. In het geval van bedelving of verstikking kan de dood tot gevolg zijn.

De belangrijkste oorzaken zijn:

  • De tijdsduur van de ontgraving. Is de tijdsduur lang dan droogt de grond uit en kan het talud instabiel worden (instortingsgevaar);
  • Grondwater dat in of naar de put/sleuf stroomt kan grond wegspoelen en het talud ondermijnen (instortingsgevaar);
  • Aanwezigheid van grondwater in de put/sleuf (instortingsgevaar);
  • Het ontbreken van een leuningwerk rondom de put/sleuf (valgevaar.

Onderstaande voorbeelden geven een aantal situaties weer van onveilige situaties tijdens en na het werk.