Laura Bock
09. Specifieke werkzaamheden
 >  Zorgvuldig grondroeren voor de grondwerker CROW 500
Introductie

Als grondwerker moet je jouw bijdrage leveren aan zorgvuldig grondroeren. Jouw kennis, kunde en ervaring zijn van belang en jouw mening mag gehoord worden. Maar wat dóe je om vertraging, schade en zelfs persoonlijke ongelukken te voorkomen? 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorbereiding

Je hebt recht op een goede werkinstructie. Wat heb je in ieder geval aan informatie en hulpmiddelen nodig om het werk op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren? 

 1. Complete, actuele en toepasbare KLIC- tekeningen en andere informatie over de netten 
 2. Instructie over hoe te werken bij al dan niet opgespoorde kabels en leidingen 
 3. Instructie over hoe te handelen in een onverwachte situatie of bij schade
 4. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen om mee te werken. 

Tijdens het werk 
 • Maak goede afspraken met de machinist en houdt contact met elkaar
 • Steek dieper en breder voor dan de bak van de machine: graaf vrij wat je vindt
 • Ook met de schop kun je netten beschadigen: werk voorzichtig, zeker bij huisaansluitingen 
 • Let op veranderingen in de grond, bijvoorbeeld kleur of verdichting 
 • Let op je omgeving en in hoeverre dat wel of niet overeenstemt met de tekeningen 
 • Wees bedacht op (plotseling) verhoogde ligging en een net loopt ook niet altijd rechtdoor
 • De gronddekking is niet altijd wat je ervan verwacht: reken daar dus niet op! 
 • Blijf goed om je heen kijken, luister naar de mensen om je heen en motiveer elkaar
 • Overleg als je de situatie niet vertrouwt en voel je nooit verplicht door te gaan.

STOP en overleg met de machinist of uitvoerder als: 
 • Je de ondergrond niet vertrouwt of als de situatie niet (meer) duidelijk is
 • Je onverwachte situaties aantreft, zoals verontreiniging of voorwerpen
 • Je moet werken in onmogelijke omstandigheden: water, puin of boomwortels in de grond 

Doe de Last Minute RISK Analyse (LMRA) 
 • Heb ik een duidelijke werkinstructie gehad en weet ik wat er van mij verwacht wordt?
 • Beschik ik over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn ze in orde? 
 • Weet ik wat er in de grond zit en kan ik mijn werk veilig en zonder schade uitvoeren?
 • Weet ik wanneer ik moet stoppen met mijn werkzaamheden en wat ik dan doen moet?

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe voorkomen wij samen graafschades?
 2. Deel je ervaringen betreft het risico; raken omliggende kabels en leidingen bij het voorsteken 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.