Caglar Yilmaz
01. Arbozorg en organisatie
 >  KLIC verplichting
Introductie

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer waterleiding, dataverkeer, elektriciteitskabels, gas en olieleidingen onder de grond. In 2020 zijn (landelijk) er 45.000 graafschades veroorzaakt aan derden, 30.000 van deze schades zijn te voorkomen! De belangrijkste oorzaken van schade zijn:

 • niet/onvoldoende gelokaliseerd (60%);
 • geen graafmelding gedaan (17%);
 • onvoldoende handmatig voorgestoken (9%).

Een graafschade is gevaarlijk voor jou en jouw collega’s, vervelend voor de omgeving (uitval van voorzieningen) en kost veel tijd/geld.

Een Klic-graafmelding is wettelijk verplicht bij mechanische grondroering. Sinds 2020 moet deze Klic-melding digitaal op de graaflocatie aanwezig zijn. A.Hak gebruikt de Klic-App van GoConnectIT. Met deze app heb je de Klic altijd digitaal bij je. 

Veilig graven doe je volgens CROW-500. Zo is er een maatregelenplan dat je moet volgen. Daarin staat onder andere:

 • Je moet kabels en leidingen lokaliseren die in het graafgebied liggen (of binnen 1,5 meter daaromheen).
 • Lokaliseren kan met scan-technieken, voorsteken, proefsleuven of proefgaten. De uitvoerder geeft dit aan in een werkinstructie.
 • Rekening houden met aanvullende eisen van netbeheerders (Eis Voorzorg). De werkvoorbereider/uitvoerder legt afspraken met netbeheerders vast in de Klic App.

Voorbereiding: Volg het proces Klic melding. Als er een Eis Voorzorg gevraagd is, moet je 3 werkdagen voor start werkzaamheden contact opnemen met de netbeheerder. De acties leggen we ook vast in de Klic-App.

Ingewikkeld? Dat valt best mee. Veel gebeurt al in de voorbereiding, zoals risico-inschatting en maatregelenplan. Vraag altijd om het maatregelenplan bij de start van de werkzaamheden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat kan er gebeuren?

 • Elektrocutie
 • Explosiegevaar
 • Materiële schade
 • Economische schade
 • Reputatieschade
 • Boetes

Toezichthouder Agentschap Telecom kan graaflocaties bezoeken en controleert onder andere:

 • Of graafmelding digitaal op graaf locatie aanwezig is
 • Of minimaal 3 werkdagen voor de werkzaamheden contact is opgenomen bij een Eis Voorzorg, waarbij de gemaakte afspraken zijn vastgelegd
 • Of een goede werkinstructie is gegeven aan het graafteam (inclusief afspraken over Eis Voorzorg)

Bij overtredingen kan Agentschap Telecom meteen een forse sancties opleggen. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruik de Klic-App op jouw tablet/smartphone om de Klic-graafmelding digitaal bij je te hebben. Gebruik deze om de theoretische ligging van kabels en leidingen te zoeken.

Bespreek de graafwerkzaamheden vooraf met de uitvoerder. Aandachtspunten:

 • Je moet kabels en leidingen lokaliseren die in het graafgebied liggen (of binnen 1,5 meter daaromheen). Lokaliseren kan met scan-technieken, voorsteken, proefsleuven of proefgaten. De uitvoerder geeft dit aan in een werkinstructie.
 • Rekening houden met meetregelenplan en aanvullende eisen van netbeheerders (Eis Voorzorg). De werkvoorbereider/uitvoerder legt afspraken met netbeheerders vast in de Klic-App.

Kun je een kabel of leiding niet vinden?
Neem contact op met de uitvoerder. De uitvoerder kan het zoekgebied vergroten, overleggen met netbeheerder of afwijkende situatie melden.

Vind je een andere kabel of leiding?  OF: Ligt een kabel of leiding op een andere plek dan op Klic?
Neem contact op met de uitvoerder. De uitvoerder meldt een “afwijking bestaande situatie” bij Kadaster.

Let op: huisaansluitingen staan mogelijk niet in Klic-melding, toch moet je rekening mee houden dat er huisaansluitingen kunnen zijn.

Heb je een graafschade?
Zorg voor je eigen veiligheid en die van de omgeving. Meld direct daarna de graafschade bij de netbeheerder en in de Veilig A.Hak App. Schade ook melden bij slechts een oppervlakkige schade (aan de bekleding, of aan mantelbuizen). Voer zelf geen reparaties in de vorm van tape o.i.d. uit.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Moet ik een Klic-melding hebben als ik ga graven?
 • Moet ik echt de hele tijd voorsteken?
 • Moet ik graafschade altijd melden?
 • Moet ik afwijkende ligging melden?

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.