Caglar Yilmaz
01. Arbozorg en organisatie
 >  Zorgvuldig graven: Eis-voorzorgsmaatregel
Introductie

Wil je gaan starten met machinaal graven? Dan is een graafmelding (KLIC-melding) verplicht.
In sommige situaties gelden er extra regels, ook wel bekend als ‘Eis-voorzorgsmaatregel’. Bijvoorbeeld voor buizen
met een gevaarlijke inhoud (zoals aardgas of chemische stoffen). Of netwerken met een grote waarde (bijvoorbeeld
belangrijke dataverbindingen). Schade aan deze netwerken kan ernstige (maatschappelijke) gevolgen hebben.

Deze toolbox geeft uitleg over de Eis-voorzorgsmaatregel en wat je moet doen wanneer deze van toepassing is.

Risico's > WAT IS EEN EIS-VOORZORGSMAATREGEL?

Een Eis-voorzorgsmaatregel is een extra melding (waarschuwing) vanuit een netbeheerder. De melding gaat over een belangrijke kabel of leiding in de grond. De netbeheerder wil op die manier in contact komen met degene die gaat graven (de grondroerder). Eventueel worden met de grondroerder extra afspraken gemaakt om graafschade aan deze belangrijke kabels of leidingen te voorkomen.

Let op!
Is een Eis-voorzorgsmaatregel van toepassing op de graafmelding? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de beheerder en meld wanneer de graafwerkzaamheden beginnen.

HOE HERKEN JE EEN EIS-VOORZORGSMAATREGEL?
Heb je een oriëntatie-, graaf- of calamiteitmelding (KLIC) aangevraagd? Controleer dan of er een Eis-voorzorgsmaatregel van toepassing is. Dat kan op verschillende manieren:

  • Leveringsbrief: controleer altijd de leveringsinformatie op de aanwezigheid van een Eis- voorzorgsmaatregel. Deze is te vinden op de eerste pagina van de brief van het Kadaster (zie voorbeeld hieronder).
  • Eis-voorzorgsmaatregelbrief (EV-brief): in de leveringsinformatie is een aparte brief opgenomen van de betreffende netbeheerder. Op deze EV-brief staat dat een Eis- voorzorgsmaatregel van toepassing is.
  • KLIC-viewer: bij het openen van de KLIC verschijnt melding: ‘Let op! Deze levering bevat een Eis-voorzorgsmaatregel’. In de leveringsinformatie zijn de thema’s te vinden waarvoor een Eis-voorzorgsmaatregel geldt. Leg deze afspraken ook vast in klicbeheer.nl, dan staan ze in de Klic-App

Voorbeeld
De brief van het Kadaster is onderdeel van de leveringsinformatie. Het is een bestand in PDF-formaat te herkennen aan de afkorting ‘LI_’ gevolgd door het KLIC nummer.  
In voorbeeldbrief rechts is met rode tekst aangegeven:

“Let op: Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij in totaal 22 thema’s.”

Maatregelen > Wat moet je doen bij een Eis-voorzorgsmaatregel?

De medewerker die de melding doet dient altijd contact op te nemen met de netbeheerder. Informatie hierover staat in de meegestuurde EV-brief van het Kadaster. Daar zijn ook de contactgegevens van de netbeheerder te vinden.
Stem met de netbeheerder af over de te nemen maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: een tijdsplanning, de aanwezigheid van de beheerder bij het graven en het opsporen en markeren van de kabel of leiding.
Leg afspraken schriftelijk vast en stuur ze naar de netbeheerder voor de start van de graafwerkzaamheden. Hierin staan de maatregelen die we als grondroerder nemen. Het bevestigen van deze afspraken kan per email. Of, wanneer van toepassing, met een afsprakenformulier van de netbeheerder. 
Klic-App zorgt ervoor dat de afspraken aanwezig zijn op de graaf locatie, zodat iedereen deze kan nalezen.

“Begin nooit met de graafwerkzaamheden als er nog geen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen”

Tips > Wist je dat?

WIST JE DAT?
Een Eis-voorzorgsmaatregel ook van toepassing kan zijn op een oriëntatieverzoek! Neem ook dan contact op met de netbeheerder. Bespreek de geplande werkzaamheden, mogelijke graafrisico’s en te nemen maatregelen (wanneer van toepassing).


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.