Laura Bock
09. Specifieke werkzaamheden
 >  Toolbox zorgvuldig grondroeren machinist CROW 500
Introductie

Als je in de grond werkt, dan moeten deze werkzaamheden goed voorbereid zijn. Dat is geregeld in de wet en in een CROW richtlijn, waar alle partijen in de keten zich aan moeten houden. Wat mag je van jouw opdrachtgever verwachten en hoe moet jij jezelf gedragen om vertraging, schade en zelfs persoonlijke ongelukken te voorkomen? 

Maatregelen > Zorgvuldig grondroeren: Hoe doe je dat?

Het begint met een goede werkinstructie. Dat geldt als je vanaf het begin van een project meedraait, maar ook als je later in het project aan het werk gaat. Aangezien jij de grond ingaat ben jij de laatste veiligheidsklep in de keten. Jouw kennis en ervaring, jouw vragen jouw mening doen ter zake. Wees bewust van die verantwoordelijkheid en gedraag je ernaar. 


Wat houdt een goede werkinstructie in?

Een goede werkinstructie geeft je alle informatie en hulpmiddelen om je werk op een goede en veilige manier uit te voeren. 

 • Zijn de KLIC- tekeningen aanwezig en kun je ze inzien? 
 • Is alle leversinformatie aanwezig (vb informatie over "Eis Voorzorgsmaatregelen)
 • Zijn de netten opgezocht en is voor jou duidelijk waar ze liggen? Of is anders duidelijk hoe de netten worden opgesppord en zijn daarvoor tijd en hulpmiddelen beschikbaar?
 • Hoe gaat gewerkt worden en met name in de nabijheid van kabels en leidingen?
 • Wat doe je als je onverwachte situaties tegenkomt of onverhoopt een schade ontstaat en wie kun je dan bellen? 

 Graaf NIET als het niet kan!

Dat is onhandig en héél verstandig! 

En als het niet gaat?

Als de instructie tekortschiet of je moet onder onmogelijke omstandigheden aan het werk(bijvoorbeeld verharding, water, puin of boomwortels in de grond) doe het dan niet. Als tijdens het werk de situatie in de ondergrond niet (meer) duidelijk is of je vertrouwt het niet langer, stop dan. Ga eerst in overleg met de uitvoerder of de voorman. Als je er met hem niet uitkomt, neem dan contact op met kantoor. 

Tips en vuistregels

 • Hou je aan je werk- en klusgebied, ga niet zomaar ergens anders de grond in
 • Wees bedacht op plotseling verhoogde ligging en afwijkingen in het horizontale vlak 
 • Denk aan de mogelijke aanwezigheid van moffen, afsluiters en dergelijke
 • Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond, draai de bak in bij scheppen van losse grond 
 • Voorkom instorten, let op bij ondergraven, vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/ grind)
 • Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien en meld ook kleine beschadigingen 
 • Breng afwijkende ligging in kaart en laat het inmeten en meld het terug
 • Blijf goed om je heen kijken, luister naar de mensen om je heen en motiveer elkaar
 • Overleg als je de situatie niet meer vertrouw en voel je nooit verplicht door te gaan!

Doe de Last Minute Risk Analyse (LMRA) 

 1. Heb ik een duidelijke werkinstructie gehad en weet ik wat er van mij verwacht wordt?
 2. Zijn de KLIC - tekeningen en leveringsinformatie aanwezig op het werk en heb ik ze ingezien?
 3. Weet ik wat er in de grond zit en kan ik mijn werk veilig zonder schade uitvoeren?
 4. Heb ik alles wat ik nodig heb om veilig en zonder schade te doen wat ik moet doen? Denk aan de juiste bakken en uitrustingstukken, maar ook aan de hulp van een goede grondwerker
 5. Weet ik wanneer ik moet stoppen met mijn werkzaamheden en wat ik dan moet doen?


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Heb jij al een keer een graafschade en of incident met betrekking tot het raken van omliggende kabels en leidingen meegemaakt?
Tips > Voor meer informatie

​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.