01. Arbozorg en organisatie
 >  Veiligheidscommissie, wat is het?
Introductie

Binnen A.Hak is per bedrijfsonderdeel een Veiligheidscommissie (VC) opgericht.

De Veiligheidscommissie heeft als doel om de veiligheid en gezondheid beter toe te passen in de normale werkzaamheden van iedereen.

Wat wil de Veiligheidscommissie graag:

• Meedenken, meepraten en meebeslissen over Veiligheid op de werkplek

• De betrokkenheid van iedereen te verhogen

• Belonen en stimuleren van bijzondere veiligheidsprestaties

• Stimuleren van het gebruik van de Veiligheidsapp

• Stimuleren van het melden van:

o Risico’s

o Positieve interventies

o Verbetervoorstellen

o Afwijkingen

Meldingen

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling als men iets meldt, dat men er dan op afgerekend wordt. Het gebruik van de app is open en eerlijk. Alle meldingen worden in behandeling genomen en teruggekoppeld aan de melder met de acties die erop volgen. Ook kan het zo zijn dat er meldingen binnenkomen die niet direct opgelost of helemaal op gelost kunnen worden. Ook dan krijgt men bericht.

Als je de app hebt, gebruik hem. Heb je hem niet, installeer hem! Heb je hulp nodig bij het installeren, vraag je leidinggevenden. Het is geen verrader app