Caglar Yilmaz
01. Arbozorg en organisatie
 >  GPI verplicht werken E&G (Netbheer Nederland)
Introductie

In 2021 hebben we iedereen geïnformeerd over de Generieke Poortinstructie (GPI). Iedereen die de werklocaties betreedt en/of aan de installaties werkt van de Netbeheerders moet beschikken over het GPI certificaat.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Waarom een GPI? 
Aan het werken met elektriciteit en gas zijn risico's verbonden. Om te wijzen op de specifieke risico’s van het werken aan of in de nabijheid van gas- en elektra hebben de netbeheerders gezamenlijk de Netbeheer Nederland Generieke Poortinstructie (GPI) ontwikkeld. Onder het motto ‘iedereen veilig thuis’ willen we dat iedereen die onze werklocaties betreedt of aan onze installaties werkt deze GPI heeft gevolgd.

Wanneer volg je een GPI?
Iedereen die een bouwlocatie of een werklocatie van Alliander betreedt moet in bezit zijn van het GPI certificaat. Denk hierbij aan hoogspanningslocaties, technische gebouwen en terreinen in de distributie E en G, werkplaatsen, magazijnen en alle werklocaties binnen de afzettingszone. Deze verplichting geldt voor zowel eigen als ingehuurde medewerkers en ook voor medewerkers van aannemers en alle onderaannemers. De kantoorlocaties vallen niet onder de GPI plicht.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Hoe zit het met de poortinstructie voor hoogspanningslocaties?
Op dit moment bestaan er twee poortinstructie, namelijk de:

 • GPI van Stedin, Enexis en Alliander en te volgen via Certwell
 • Poortinstructie HS Stations van TenneT, Stedin, Enexis en Alliander en te volgen via Explainsafe.

Medewerkers die werkzaamheden verrichten in de hoogspanning moesten de afgelopen periode beide poortinstructies volgen. Als Alliander hebben we hier nogmaals naar gekeken en het volgende besloten:
 • Een medewerker die onze werklocaties betreedt of aan onze installaties werkt beschikt over de Generieke Poort Instructie (GPI). 
 • Medewerkers die werkzaamheden verricht op hoogspanningslocaties moeten in het bezit zijn van een Poortinstructie HS Stations. Met deze poortinstructie krijgt de medewerker dispensatie voor de GPI. Dit geldt ook voor medewerkers van de aannemer die voor Alliander werken. Let op: deze dispensatie geldt niet andersom, dus een GPI geldt niet als dispensatie voor de Poortinstructie HS Stations.

Hoe volg je de Generieke Poortinstructie?

 1. Je logt in via: https://pinnalliander.certwell.com/ of scan de QR-code.
  a. Je bent een professional die werkzaamheden doet;
  b. Voer je VCA-nummer in, deze is vermeld op je pasje (neem alle leestekens over).
  c. Geen pasje? https://cdr.ssvv.nl/ hier kun je met je achternaam en geboortedatum je VCA-nummer achterhalen.
 2. Je bekijkt het filmpje van ongeveer 4 minuten en beantwoord vervolgens alle vragen. Dit kost je ongeveer 10 minuten aan tijd.

Let op: lees de vragen goed!) Soms kies je het beste- en soms meerdere antwoord(en)

          3. Niet geslaagd is opnieuw. Net zo lang tot je geslaagd bent.               4. Geslaagd? Je ontvangt een certificaat in je mailbox.
           a. Als medewerker van A. Hak zet je deze 1 op 1 door naar                 hr@a-hak.nl
           b. ZZP, Inleen en/of inhuur? Zorg dat je deze altijd bij je hebt,             bij een controle moet je het kunnen aantonen. Graag ook                     mailen naar je leidinggevende (contactpersoon) en eigen                     werkgever.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.