A.Hak 10 gouden regels
 >  09. Ruim afvalstoffen op
Bij ons werk komen afvalstoffen vrij.

Bij ons werk komen afvalstoffen vrij. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze afvalstoffen zich niet verspreiden door deze regelmatig op te ruimen. Zorg voor gescheiden inzameling. Afvalstoffen worden alleen afgegeven aan een erkende inzamelaar. 

Afvalstoffen met waarde zoals oud ijzer, kabelstukken, etc. worden nooit meegenomen naar huis of anderszins weggenomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Afval (zoveel mogelijk) scheiden;
  • Afval met waarde, zoals kabels en leidingdelen, is en blijft eigendom van de opdrachtgever;
  • Roep tijdig de containers aan en af.
  • Asbest afval ALTIJD in gesloten asbestzakken in een asbestcontainer of direct naar de erkende verwerken (<50kg) 


Tips > Voor meer informatie

Klik hier om een melding in te dienen. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.