A.Hak 10 gouden regels
 >  08. Draag voorgeschreven PBM
Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PBM staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Deze middelen zijn aan medewerkers van A.Hak uitgereikt en worden gebruikt om jou te beschermen
tegen veiligheidsrisico’s tijdens werkzaamheden. Het is verplicht om de voorgeschreven PBM’s te gebruiken en te onderhouden.


Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Draag de voorgeschreven PBM;
  • Veiligheidsschoenen, helm, zichtbaarheidskleding en (deugdelijke) lichaam bedekkende werkkleding verplicht;
  • Aanvullende PBM, Veiligheidsbril, gelaatscherm, gehoorbescherming etc., verplicht te dragen daar waar dit noodzakelijk is;
  • Specifieke PBM voor bijvoorbeeld gas, elektra en vervuilde grond verplicht te dragen conform voorgeschreven regels. 
  • Onderhoud je PBM en tijdig voor vervanging. 


Tips > Voor meer informatie

Klik hier ​​​​​​​om een melding in te dienen. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.