A.Hak 10 gouden regels
 >  06. Voorkom Hinder
VOORKOM HINDER VOOR DE OMGEVING EN HET MILIEU


Onze werkzaamheden kunnen hinder voor de omgeving met zich meebrengen. Bijvoorbeeld door geluid van machines en
transportmiddelen. Wij willen dit zoveel mogelijk voorkomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Geluidshinder van verbrandingsmotoren, zet ze uit als je ze niet nodig hebt;
  • Geluidshinder door muziek / radio, denk aan de volume; 
  • Orde en Netheid; 
  • Overlast door opstellen van materieel / keet, altijd alles binnen de werkvakken;
  • Parkeren van voertuigen; 
  • etc. 


Tips > Voor meer informatie

Klik hier om een melding in te dienen. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.