A.Hak 10 gouden regels
 >  05. Wees Zuinig
WEES ZUINIG OP MATERIEEL, MATERIALEN EN GROND- EN BRANDSTOFFEN

De arbeidsmiddelen die wij gebruiken voor het werk zijn voor ons waardevol. Dat je hiermee zuinig en zorgvuldig omgaat is een vanzelfsprekendheid. Dit geldt ook voor te gebruiken materialen en bijvoorbeeld grond- en brandstoffen. Onnodig verbruik hiervan is niet alleen extra belastend voor ons milieu, het verhoogt ook onze interne kosten en beïnvloedt daarmee onze winstgevendheid.

Ook spreekt het voor zich dat je materieel en gereedschappen gebruikt op de juiste wijze. Veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht om een veiligheidsrisico weg te nemen. Het verwijderen of onklaar maken van deze voorzieningen is daarom niet toegestaan.

Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Onderhouden en schoonmaken;
  • Niet onnodig laten lopen van verbrandingsmotoren; 
  • Voer visuele controles uit;
  • Meld gebreken ALTIJD; 
  • Beveiliging niet verwijderen / onklaar maken; 
  • Ongekeurd? Niet gebruiken!

​​​​​​​

Tips > Voor meer informatie

Klik hier om een melding in te dienen. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.