A.Hak 10 gouden regels
 >  01. Werk veilig of werk niet
Wees altijd ‘met je hoofd bij de werkzaamheden’

Wees altijd ‘met je hoofd bij de werkzaamheden’. Onoplettendheid en onachtzaamheid kunnen jezelf, maar ook anderen, in gevaar brengen.

Denk daarom vooraf na over gevaren en risico’s die bij jouw werkzaamheden horen, dit doe je door middel van de Last Minute Risico Analyse (LMRA). Om een gevaarlijke situatie in de toekomst te voorkomen is het melden van ongewenste situaties noodzakelijk, gebruik hiervoor de Veilig A.Hak App. Veilig werken is een basisvereiste. 

Doorwerken als je weet dat de werksituatie voor jou of anderen niet veilig is, is onaanvaardbaar. Wij werken veilig of wij werken niet. Is er sprake van het laatste? Dan informeer je per direct jouw leidinggevende. Deze bekijkt of en op welke wijze de onveilige situatie kan worden opgeheven en of er kan worden verder gewerkt. Kom je er samen niet uit, informeer dan de KAM-coördinator.

Maatregelen > Wat moet je doen?

​​​​​​

  • Last Minute Risico Analyse (LMRA) uitvoeren;
  • Melden van ongewenste situaties;
  • Informeer altijd je leidinggevende;
  • Kom je er samen niet uit, informeer dan de KAM-coördinator.

Tips > Voor meer informatie

Klik hier om een melding in te dienen! 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.