Weersomstandigheden
 >  Koolmonoxide melders in de Keet
Introductie

In 2018 waren collega’s van A.Hak bijna vergiftigt door koolmonoxide. Uit nader onderzoek is toen gebleken dat een zelfgemaakte afdekplaat over de in-/uitlaat van de kachel in de keet was geplaatst. Met deze afdekplaat wilde men voorkomen dat de kachel uitwaaide. In deze toolbox leggen we jullie graag uit wat een koolmonoxide vergiftiging is en hoe deze is te herkennen én te voorkomen. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat is Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een verbinding die ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstof houdende stoffen. Onder deze stoffen behoren onder andere gas, hout en olie. Koolmonoxide ontstaat als er onvoldoende aanvoer van zuurstof is. De zuurstof zorgt namelijk voor een optimale verbranding.

Koolmonoxide ook koolstofmonoxide of kolendamp genoemd wordt heel snel door het lichaam opgenomen en bindt zich 250 maal sneller met bloed dan zuurstof. Hierdoor ontstaat er versneld een zuurstofgebrek. Koolmonoxidevergiftiging treedt vooral op in slecht geventileerde ruimtes. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar, je ruikt, ziet en proeft het niet.


Symptomen van koolmonoxidevergiftiging
Beperkte vergiftiging
Lichte hoofdpijn, misselijkheid, braken en vermoeidheid (griepachtige symptomen)

Middelzware vergiftiging
Barstende hoofdpijn, slaperigheid, verward zijn en een versnelde hartslag.
​​​​​​​
Extreme/Ernstige vergiftiging
Bewusteloosheid, stuiptrekkingen, uitvalverschijnselen hart en ademhaling en in ergste geval overlijden.

Bij constatering van symptomen van koolmonoxidevergiftiging direct uw arts raadplegen of in het ergste geval uw calamiteitenplan

Maatregelen > Wat moet je doen?

Materieel en Exploitatiedienst (M.E.T.) heeft de A. Hak schaftketen gefaseerd voorzien van een koolmonoxidemelder (Co-melder). Lees de (beknopte) handleiding die erbij hangt! 


Daarnaast zijn er een aantal eenvoudige stappen om de CO-melder in goede bedrijfstoestand te houden, de gebruiker is hier verantwoordelijk voor:

  • Voer periodiek (bijvoorbeeld eens per week of per maand) een controle van het alarm, de lampjes en de baterijen door op de testknop te drukken (zie handleiding voor testen van apparaat);
  • Maak het deksel van de melder eens per maand schoon om opgehoopte stof te verwijderen;


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.