Civiele werkzaamheden
 >  Klic verplicht digitaal raadplegen per 01.04
Introductie

Per 1 april 2021 is het verplicht om:

  •  de Klic-melding volledig digitaal op de graaflocatie te kunnen bekijken met een viewer. Alleen een digitale PDF is dus niet voldoende.
Waarom deze wijziging?


Vanwege KLIC-WIN is er een aangepast datamodel en worden Klics in vectorformaat geleverd. Dit betekent onder andere dat er:

  •  meer detailinformatie (zoals diepteligging) op de Klic te zien is. 

Was voorheen een afdruk van de ontvangen gebiedsinformatie inhoudelijk gelijk aan de door het Kadaster verstrekte gebiedsinformatie. Nu is dat niet meer het geval. 

Druk je de gebiedsinformatie af dan ontbreken er op de themakaarten vaak belangrijke eigenschappen van één of meer netten. 

Omdat het nieuwe Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) veel gedetailleerder is, wordt een afdruk onleesbaar. Daarom is alleen een papieren versie van de gebiedsinformatie onvoldoende. 


In de viewer is onder andere de volgende informatie toegevoegd

Attributenlijst op de geselecteerde kabel met alle mogelijke informatie over de relevante eigenschappen

  • Spanningsniveau van een kabel
  • De druk van een gasleiding
  • Soort materiaal van een gasleiding
  • etc

 Belangrijke informatie voor het graafteam om zorgvuldig én veilig te werken. 

Je kunt deze informatie digitaal raadplegen op bijvoorbeeld een laptop, tablet en smartphone.


Wat betekent dit voor ons?

Vanaf 1 april 2021 moet de gebiedsinformatie altijd digitaal aanwezig en raadpleegbaar zijn op een graaflocatie. Natuurlijk mag je voor de ondersteuning van je werk naast de digitale gegevens ook afdrukken gebruiken

Overgangstermijn

Om grondroerders die nu nog niet de juiste apparatuur hebben in de gelegenheid te stellen deze te verwerven, zal tot 1 april 2021 een overgangstermijn gelden. Tijdens deze overgangstermijn zal het Agentschap Telecom bij de uitoefening van
zijn toezicht specifiek aandacht hiervoor hebben en grondroerders aanspreken op de verplichting om de ontvangen gebiedsinformatie digitaal beschikbaar en raadpleegbaar te hebben op de graaflocatie. 

Vanaf 1 april 2021 zal het Agentschap Telecom tegen grondroerders die de gebiedsinformatie niet digitaal beschikbaar en raadpleegbaar hebben op de graaflocatie handhavend optreden.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.