Sjoerd van den Berg
Arbeidsmiddelen
 >  Verplaatsen van middelen met gebruik van Hijsbanden.
Introductie

Tijdens deze toolbox meeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden en toepassing.

Vragen voorafgaand aan het gebruik van hijsbanden:

 • Is het gewicht van de te verplaatsen last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de te verplaatsen last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat en beschikbaar?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • Verwonden van medewerkers of omstanders
  • Gevaar voor beknelling
  • stoten tegen personen of objecten
  • Beschadiging van materieel of materiaal.

Aanleiding:

Bij controle en/of onderhoud van materieel worden er soms "illegale" (wegwerp / eenmalig gebruik), onjuiste, of defecte hijsmiddelen aangetroffen, welke gebruikt worden om materieelstukken te verplaatsen.

Hoewel er duidelijke richtlijnen bestaan voor het Hijsen van lasten, is het "beperkt hijsen" of verplaatsen van lasten ook niet zonder risico.

Onlangs heeft dit geresulteerd in schade, doordat een (nieuwe) trilplaat uit een mobiele kraan is gevallen.


Punten van aandacht:


* Het hijsen of verplaatsen van lasten is enkel toegestaan met gekeurde en deugdelijke hijsmiddelen

* Hijsbanden (in verschillende belastingsfactoren) zijn aan te vragen bij de materieelcoördinator.

* Voor het verplaatsen van materieelstukken moeten ook de correcte hijsmiddelen gebruikt worden.

* Wanneer een hijsmiddel visueel beschadigd is deze niet meer inzetten voor gebruik, en dit melden bij de materieelcoördinator zodat er nieuw besteld kan worden.

* Afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsbanden zijn niet meer betrouwbaar. Dat betekent dat je hier niet meer mee mag werken, en dus dat afgekeurde kapotte en/of gerafelde hijsband weggegooid moeten worden. Lever ze in bij je materieelcoördinator zodat er nieuw besteld kan worden.


Een touwtje of een "Wegwerp" hijsband is geen toegestaan hijsmiddel!

Maatregelen > Voor gebruik hijsbanden

Aanwijzingen voor het gebruik van hijsbanden:

 • Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
 • Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting)
 • Controleer de hijsband op beschadigingen
 • Let op de volgende punten:
  • Zorg voor een goede belasting van de hijsbanden
  • Voorkom slagen
  • Knippen in de hijsbanden of rondstroppen is verboden
  • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last
  • Niet met de last dan wel hijsmiddelen over de grond slepen
  • Voorkom dat de hijsband met chemicalien in aanraking komt
  • Gebruik geen natte bevroren hijsbanden
  • Hijsbanden die wat betreft kleur sterk verkleurd zijn vanwege de zon niet gebruiken. UV tast de hijsband aan
Tips > Wat moet je doen eenmalige hijsbanden

Er zijn hijsbanden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik, onafhankelijk van de Safety factor. In het algemeen wordt de kleur wit of paars gebruikt en staat er altijd de naam van de leverancier op. Deze mag je alleen gebruiken om de geleverde goederen te lossen en op de juiste plaats te krijgen, daarna NIET meer.

De meegeleverde hijsbanden dienen op het werk verzamelt te worden en retour te gaan naar de leverancier.

Gebruik voor alle andere activiteiten eigen ingekochte hijsbanden


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.