Procesveiligheid
 >  Veilig werken met een (HD)PE-rol
Introductie

Recentelijk heeft zich een incident voorgedaan waarbij bevestigt is dat het werken met een (HD)PE-buis op rol ernstige letsel kan veroorzaken. Vanuit de directie van A.Hak wordt gekeken/gezocht naar structurele oplossingen om het ongecontroleerd wegspringen tot een minimum te beperken en om de veiligheid van de medewerkers en omstanders te kunnen garanderen. In deze toolbox informeren wij jullie dan ook graag over de risico’s en maatregelen die noodzakelijk zijn om veilig met een (HD)PE- rol te werken

Risico's > Werken met een (HD)PE-rol

Risico’s tijdens het werken met HDPE

Tijdens het werken met HDPE-buis op rol, met name tijdens het uitrollen van de buis zonder rollenwagen / kooi, is er een verhoogde risico op geraakt worden, stoten en beknellen. Dit kan tot ernstige gezondheidsschade leiden. Voornaamste reden hiervoor is dat (HD)PE-rol op spanning staat doordat deze opgerold is en bij elkaar wordt gehouden door middel van een aantal banden die bij uitrollen los gemaakt dienen te worden.

Maatregelen > Voorkomen van incidenten en gezondheidsrisico's

Voor aanvang van de activiteit

 • Tijdens het startwerk zijn de specifieke risico’s besproken en begrepen;
  • Alle betrokkenen hebben deze ontvangen, begrepen en dit is aantoonbaar vastgelegd;
 • Ervaring met én kennis over uitrollen (HD)PE is een vereiste, anders is toezicht noodzakelijk;
  • Geen ervaring? Vraag om toezicht en extra uitleg;
 • Toezicht is aanwezig en/of begeleiding is geregeld;
  • Zonder toezicht de werkzaamheden niet uitvoeren!;
 • Personeel beschikt over de minimale veiligheids- en bevoegdheidscertificeringen
  •  VCA / VOL-VCA en geen minderjarig personeel;
 • Er is voldoende afzetting en afscherming aanwezig over de hele lengte waar de (HD)PE uitgerold wordt;
  • Afzetting conform CROW 96b is niet altijd voldoende, het gebruik van (drang)hekken kan noodzakelijk zijn;
 • Collega’s zijn gewaarschuwd en worden net als alle andere aanwezig verzocht om buiten de afzetting/afscherming en op gepaste afstand te gaan staan;
 • Trekkoppen, gekeurde trek- en hijsmiddelen en grondverzetmachine(s) zijn op locatie en deze zijn in goede/gekeurde staat;
  • Ongekeurde kettingen, beschadigde hijsbanden en op haken zijn niet toegestaan;
 • Voetgangers, fietsers en overige verkeer dient tijdelijk gestremd te worden indien zij zich binnen de invloedssfeer van de(HD)PE-buis bevinden;
  • Indien dit niet mogelijk is, dient het werk niet verder uitgevoerd te worden
 • Voer de werkzaamheden het liefst uit op momenten wanneer de omgevingstemperatuur het hoogst is (bijvoorbeeld ‘s middags i.p.v. ’s ochtends vroeg)
 • en niet bij temperaturen ≤5⁰C, omdat de (HD)PE dan extra stug is en het ongecontroleerd wegspringen met nog meer kracht zal plaatsvinden.
  • Bewaar een (HD)PE-buis met koudere dagen zoveel mogelijk ‘binnen’;
Maatregelen > Voorkomen van incidenten en gezondheidsrisico's

​​​​Het uitrollen van (HD)PE

 • Voer een LMRA uit voor je de banden verwijderd;
  • Bekijk en beoordeel de situatie, bij twijfel STOPPEN;
 • Maak de (HD)PE-buis altijd vast aan een stabiel/stevig object zoals een kraan;
  • Niet aan bomen of straatmeubilair, om beschadigingen te voorkomen;
 • Beginpunt van de (HD)PE-buis dient geborgen te worden, gebruik hiervoor de trekkoppen en gekeurde (trek/hijs)middelen.
 • Maak de (HD)PE-buis altijd vast aan een stabiel/stevig object zoals een kraan;
  • Niet aan bomen of straatmeubilair, om beschadigingen te voorkomen;
 • Indien er afwikkelinrichtingen beschikbaar zijn dienen deze altijd gebruikt te worden;
 • Verwijder de banden één voor één van BUITEN naar BINNEN;
 • De (HD)PE-buis zo dicht mogelijk over de grond uitrollen;
 • Communicatie onderling is essentieel bij een gecontroleerde uitrol, gebruik zo nodig communicatiemiddelen hiervoor;
 • Verwijder de laatste band(en) niet indien dit op dat moment niet noodzakelijk is;
  • Als de (HD)PE-buis een tijdje blijft liggen zal de veerkracht afnemen;
 • Voor het verwijderen van de laatste band(en) altijd het eindpunt van de (HD)PE-buis borgen;
  • Gewicht (gevulde big bag, bak van de kraan etc.) vlak bij het eindpunt plaatsen zodat de (HD)PE-buis niet weg/terug kan schieten;
  • Om ongecontroleerd wegspringen van het eindpunt te voorkomen kun je gebruik maken van een trekkop, ketting etc. waardoor het eindpunt van de PE in de opgerolde stand blijft en/of is verankerd waardoor deze niet wegsprint.
Tips > Meld situaties & lees de safety alert

Meld onveilige situaties en gebeurtenissen altijd!

Scan de QR-code met de camera van je app om de Safety Alert te lezen

​​​​​​​Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.