Algemeen
 >  10 gouden regels op kantoor
10 gouden regels en tips

Binnen A.Hak zijn 10 gouden regels vastgesteld. Deze gouden regels zijn niet alleen van toepassing voor de werkvloer op een projectlocatie, maar ook van toepassing voor de werkplek op een kantoorlocatie. Deze toolbox richt zich met name op wat de 10 Gouden Regels inhouden voor medewerkers die op kantoor werken. Hieronder zijn per gouden regel voorbeelden geformuleerd welke betrekking hebben op de werkvloer op een kantoorlocatie.

1. Ik werk veilig of ik werk niet
 • Als er in een overleg mensen aanwezig zijn die niet werken op de betreffende locatie, start dan het overleg met het bekendmaken van de locatie van de nooduitgangen en de verzamelplek;
 • Als je op een andere locatie bent, zorg er voor dat je weet waar de nooduitgang en verzamelplek zich bevinden;
 • Zorg er voor dat verlengsnoeren van computers juist zijn aangesloten en gebundeld;
 • Zorg er voor dat kabels zijn weggewerkt en niet over looproutes bevinden. Daar waar dit niet mogelijk is plak de kabels af om struikelen te voorkomen;
 • Geen stekkerdozen doorkoppelen om brandgevaar te voorkomen;
 • Algemene hygiëne, houdt je werkplek opgeruimd en schoon;
 • Zorg voor een gezond klimaat op kantoor m.b.t. temperatuur en frisse lucht;
 • Houd nooduitgangen en looproutes vrij en oefen ontruimingen;
 • Houd ook op kantoor een werkplekinspectie;
 • Pas de LMRA toe als je werkzaamheden uit gaat voeren op kantoor zoals iets ophangen, lamp vervangen of meubilair verhuizen;
 • Voorkom fysieke klachten door juiste ergonomische houding​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​