Sjoerd van den Berg
01. Arbozorg en organisatie
 >  Afsluiten Klic meldingen in Klicbeheer
Toolbox afsluiten Klic afgeronde projecten

Issue: Tijdens een controle van Klicbeheer blijkt dat er nog veel Klic's open staan. Het betreft in dit geval ook een veelheid aan Klic meldingen van projecten welke status TG (technisch gereed) hebben en met startdatum ver in het verleden:

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Aangezien deze Klic meldingen nog niet zijn afgesloten in Klicbeheer, kunnen deze nog steeds naar voren komen in de KlicApp van de veldmedewerker:


Hier een voorbeeld van een Klic voor een project wat reeds lange tijd status Technisch Gereed heeft:

Hoe ziet dit eruit op je telefoon / tablet?


Risico's > HIERMEE LOPEN WE HET RISICO DAT:
  • Veldmedewerkers verouderde Klic gegevens gebruiken op de projecten.
    • Risico op toepassen onjuiste Klic gegevens
    • Risico op graafschades
    • Afwijking bij controle Agentschap Telecom
Maatregelen > Hoe moeten we dit VOORKOMEN?

Na technisch gereed de status wijzigen naar “Naar afgesloten” in Klicbeheer: